MẪU GỞI BUSINESS CARD VÀO TRUNGTAM.NET

1. Dùng máy scanner scan business cardcủa quý doanh nghiệp và save thành file JPG, GIF, BMP. (Nếu business card có 2 mặt, scan cả hai. Vui lòng scan với resolution 300 dpi, [hoặc kích thước: 600 pixels x 350 pixels], hoặc dùng smart phone, tablet với chương trình CamScanner(android, iOS iphone, ipad) scan và email về lienlac@trungtam.net

LƯU Ý: Nếu không có máy scanner, smart device quý vị có thể dùng digital camera để chụp cận cảnh (macro) business card rồi email tới địa chỉ lienlac@trungtam.net.

2. Điền tên doanh nghiệp, địa chỉ email, điện thoại, website, thông tin về doanh nghiệp quý vị. Những thông tin này sẽ được hiện trên trungtam.net.

3. Điền thành phố, tiểu bang (hoặc vùng địa lý để được đặt vào đúng vùng). Chọn loại ngành kinh doanh.

4. Đính kèm hình mặt trước, và hình mặt sau của business card, nếu có.

5. Điền những chữ quý vị thấy trong hình vào ô dưới đó, rồi bấm nút "Gửi đi".

Lưu Ý: Xin chờ 48 giờ trước khi business card xuất hiện. Trungtâm.net có thể kiểm chứng trước khi đưa lên web site và dành quyền từ chối đăng bất kỳ business card nào. Xin vui lòng đừng gởi nhiều lần. Nếu có thắc mắc, xin vào mục "Liên Lạc" để cho Trungtâm.net biết.

Tên doanh nghiệp
Email
Điện thoại
Website
Thông tin về doanh nghiệp
Vùng (city, state)
Ngành kinh doanh
Đề nghị đưa vào mục mới chưa có trong danh sách
Đính kèm hình mặt trước business card
Chọn tập tin
Đính kèm hình mặt sau business card
Chọn tập tin