Submit_button_viet

LN School & Tutor

11 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 22629)
LN School & Tutor
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
ln-school-tutor-a
ln-school-tutor-b
LN School & Tutor
Trường Dạy Kèm & Giữ Trẻ
281-440-5959
Email: LNschoolcare@gmail.com
Thông Báo Các Lớp Dạy Học Kèm
Trường LN School & Tutor trân
trọng thông báo đến quý đồng hương,
trường sẽ nhận dạy kèm cho các em
học sinh học từ lớp P-K đến lớp 12
theo chương trình phổ thông vào mỗi ngày
LN School & Tutor
Trường Dạy Kèm & Giữ Trẻ
281-440-5959
Email: LNschoolcare@gmail.com
* Teach Pre-K and up
* Tutor after school / assist with homework
* Review test for school
* Help achieve higher grades in school
* Teach drawing & crafts
* Teach vietnamese
Awards - Contests - Games - Parties - Field Trips 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết