Submit_button_viet

Linh Hotel

07 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 24040)
Linh Hotel
58Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
58

linh-hotel-a

linh-hotel-1b

Linh Hotel
A home away from your home and your right choice for four packager
16 Mac Thi Buoi Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84-8) 3824 3954 - 3829 7881
Fax: (84-8) 3824 3949
Email: linhhotel@hcm.vnn.vn
Web: www.linhhotelvn.com
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết