Submit_button_viet

Catinat Lounge

07 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 26274)
Catinat Lounge
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
catinat-lounge-acatinat-lounge-b

HOTEL MAJESTIC
SAIGON - VIETNAM
SINCE 1925
Catinat Lounge
Ground Floor
Add: 1 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (08-8) 8295517
Fax: (08-8) 8295510
Email: majestic@majesticsaigon.com.vn
Website: www.majesticsaigon.com.vn
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết