Submit_button_viet

Phở Thanh

15 Tháng Sáu 201012:00 SA(Xem: 29867)
Phở Thanh
58Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
58
Pho Thanh

Phở THANH
VIETNAMESE RESTAURANT
1210 Story Road San Jose, CA 95122
(408) 288-8188
Mon - Thurs: 9:00am - 1:00am 
Fri - Sun: 9:00 - 3:00am
Cơm Tấm THANH 1
1150 Story Rd. San Jose, CA 95122
Phone: (408) 278-8588
Cơm Tấm THANH 2
82 S. Abel St. Milpitas, CA 95035
Phone: (408) 719-1886 
Cơm Tấm THANH 3
905 S. Bascom Ave San Jose, CA 95128
Phone: (408) 279-8588
Cơm Tấm THANH 5
5733 Stevenson Blvd., Newark, CA 94560
Phone: (510) 226-8899 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết