Submit_button_viet

Dynasty

15 Tháng Sáu 201012:00 SA(Xem: 33877)
Dynasty
511Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
511
DynastyDynasty

DYNASTY
Chinese Cuisine
1001 STORY ROAD, 2ND FLOOR SAN JOSE, CA 95122
tel: (408) 286-6668
fax: (408) 286-6682
GRAND CENTURY MALL
From 101 Freeway take exit STORY RD. west bound.
From 280 Freeway take exit MC LAUGHLIN AVE. and turn right.
From 680 Freeway take exit KING RD. and turn left.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết