Submit_button_viet

Phi Long Đặng, MD

15 Tháng Sáu 201012:00 SA(Xem: 35337)
Phi Long Đặng, MD
55Vote
42Vote
34Vote
25Vote
11Vote
3.317
Phi Long Dang, MDPhi Long Dang, MD

Long Phi Đặng, M.D.
GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD OF INTERNAL MEDICINE
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD OF GASTROENTEROLOGY
CHUYÊN TRỊ VỀ ĐƯỜNG TIÊU HÓA, BAO TỬ VÀ GAN
Tel: (714) 839-9091
Fax: (714) 839-9234
(Xin gọi để biết ngày và giờ làm việc) 
10161 Bolsa Ave., Suite 206C Westminster, CA 92683
XIN QUÝ VỊ MANG THEO THUỐC KHI GẶP BÁC SĨ
PLEASE CALL FOR OFIFCE HOURS
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết