Submit_button_viet

Bolsa Medical Clinic

15 Tháng Sáu 201012:00 SA(Xem: 31520)
Bolsa Medical Clinic
55Vote
40Vote
31Vote
20Vote
11Vote
4.17
Bolsa Medical Clinic

Bolsa Medical Clinic

BOLSA MEDICAL CLINIC
Add: 9938 Bolsa Ave., Ste. 205 Westminster, CA 92683
Tel: (714) 531-4248
(562) 230-3577
Fax: (714) 531-4269
WEB: BOLSAMEDICALCLINIC.COM
$20 Consultation, General Medicine, Adults and Pediatrics, Minor surgeries, Diet Program, Walk-In and By Appt
$20 Khám bệnh, Y Khoa tổng quát, Cho người lớn và trẻ em, Có chương trình giảm cân, Bác sĩ giỏi, Có bán thuốc, Giá cả nhẹ nhàng
$20 Consulta, Medicina General, Adultos y Pediatria, Cirugias menores, Dieta programa, Diabetes, Hipertension, Colesterol, Examen Fisico, Inyecciones de Vitamina
(In Liberty Square, corner of Bolsa and Brookhurst, next to Century 21 building)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết