Submit_button_viet

Little Saigon Traffic School - Michael Vo Duc Minh

15 Tháng Sáu 201012:00 SA(Xem: 95943)
Little Saigon Traffic School - Michael Vo Duc Minh
512Vote
43Vote
37Vote
213Vote
135Vote
2.270
Little Saigon Traffic School - Michael Vo Duc Minh

Little Saigon Traffic School - Michael Vo Duc Minh
LITTLE SAIGON TRAFFICE SCHOOL
AUTO REGISTRATION INSURANCE SERVICES
BẢO HIỂM NHÂN THỌ * BẢO HIỂM XE
SANG TÊN XE * XOÁ TICKET * MAIL BOX
NOTARY PUBLIC * THỊ THỰC CHỮ KÝ
XIN BẰNG LÁI QUỐC TẾ LÁI XE TẠI VIỆT NAM & 185 QUỐC GIA KHÁC
Add: 9315 Bolsa Avenue Westminster, CA 92683
Tel: (714) 895-4565
Fax: (714) 373-3394
Open: Mon - Sat: 10Am - 6Pm
MICHAEL VO DUC MINH
Manager / Instructor
Lic # 0788988
Auto Registration Services by Golden Lien Sales at Little Saigon
Renew Sticker Same Day - Trả Thuế Lưu Hành có Sticker lấy liền ngay tại văn phòng. Sang tên Xe. Đổi bảng số Xe từ ngoài Tiểu Bang.
Sang tên Xe trực tiếp không cần Title (no lien holder).
Xin Title. Giấy Lưu Hành và Sticker Xe bị mất. Xin Record Bằng lái.
Little Saigon Traffic School: Lớp Xoá Ticket vào Tối Thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu: 6pm. Thứ Bảy, Chúa Nhậ: 8:20am cho các Toà trong toàn vùng.
Bảo hiểm xe * Bảo Hiểm Nhân Thọ * Trọn đời * Định Kỳ
Người Già đến 85 tuổi vẫn mua được Life Insurance.
Mua bảo hiểm Nhân Thọ là:
- Mua bảo hiểm tình thương.
- Thương người ở lại.
- Đề phòng chuyện rủi ro.
- Lo cho tương lai gia đình.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết