Submit_button_viet

O.C.I. Services - Thuy Loan Laura Nguyen

15 Tháng Năm 201012:00 SA(Xem: 53813)
O.C.I. Services - Thuy Loan Laura Nguyen
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
O.C.I. Services - Thuy Loan Laura nguyen

O.C.I. Services - Thuy Loan Laura nguyen

O.C.I. Services
Citizenship & Immigration
Thúy-Loan "Laura" Nguyễn, MBA
Email: ociservices@gmail.com
Phone: (714) 839-1288
Fax: (714) 839-1289
Add: 14541 Brookhurst Street, #B8, Westminster, CA 92683

NHẬP TỊCH - DI TRÚ
Làm hồ sơ nhập tịch.
Luyện thi quốc tịch.
Thông dịch thi tiếng Việt, bệnh.
Đổi thẻ xanh 2 năm qua 10 năm.

BẢO LÃNH
Đòan Tụ gia đình từ Việt Nam.
Bảo lãnh hôn thê/hôn phu.
Bảo lãnh vợ chồng, cha mẹ đang ở Mỹ.
Du Lĩch cho thân nhân, bạn bè.

KẾT HÔN/ LY DỊ
Làm Công hàm ngọai giao.
Làm giấy hôn thú, giấy ly dị.
Xin lại khai sinh, khai tử, ly dị, hôn thú trên tòan nước Mỹ.

PHIÊN DỊCH - XÃ HỘI
Notary Public (Thị thực chữ ký)
Xin tiến già, tiền bệnh.
Phiên dịch: khai sinh, hôn thú, học bạ.v.v..

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết