Submit_button_viet

Cty Viec Lam Agency, LLC

26 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 39194)
Cty Viec Lam Agency, LLC
521Vote
41Vote
31Vote
21Vote
11Vote
4.625

cty-viec-lam-agency-acty-viec-lam-agency-b
C.TY VIEC LAM AGENCY, LLC.
"Limited Liability Company"
"Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn"
Công Ty Chuyên:
1/ Giới thiệu Việc Làm (mọi lĩnh vực)
2/ Giới thiệu Người Làm miễn phí 100% (mọi lĩnh vực)
3/ Hợp đồng mướn nhân viên cho các cở sở, cty, hãng xưởng,.v.v...
SNTHONY PHAM Director
THUY TRUONG Manager
10141 Westminster Ave., Ste. 6 Garden Grove, CA 92843
www.vieclamagency.com
714-548-0152
Fax: 714-766-3345
nguoilam@vieclamagency.com
1/ Đổi diện du lọc, du lịch qua diện đi làm cấp thẻ xanh.
2/ Chương trình mướn người từ Việt Nam
3/ Giúp xin tiền thất nghiệp nhanh nhất ($20)
4/ Giúp điền các loại đơn.
(Góc đường Westminster & Brookhurst, trên lầu Phở Lú)
TIẾNG NÓI CỘNG ĐỒNG
www.vieclamagency.com
- Rao vặt miễn phí (Mua bán, trao đổi...)
- Danh bạ diện thoại các cơ sở thương mại... 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết