Submit_button_viet

Gia Linh Hotel

02 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 27956)
Gia Linh Hotel
54Vote
40Vote
31Vote
20Vote
10Vote
4.65
gia-linh-hotel-agia-linh-hotel-b

TRUONG GIA LINH
SERVICE TRADE CO., LTD
GIA LINH HOTEL
Add: 29-31 Bui Thi Xuan Str., Dist.1, HCMC
Tel: (08) 3925 1879 - 3925 1880
Fax: (08) 3925 1881
Taxcode: 0308137920
Email: info@gialinhhotel.net
Website: www.gialinhhotel.net
CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯƠNG GIA LINH
Khách Sạn GIA LINH
ĐC: 29-31 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (08) 3925 1879 - 3925 1880
Fax: (08) 3925 1881
MST: 0308137920
Email: info@gialinhhotel.net
Website: www.gialinhhotel.net
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết