Submit_button_viet

Quán Ăn Huế Truyền Thống

07 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 25743)
Quán Ăn Huế Truyền Thống
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
quan-an-hue-truyen-thong-aquan-an-hue-truyen-thong-b

QUÁN ĂN HUẾ TRUYỀN THỐNG
TRADITIONAL VIETNAMESE HUE CUISINE
PHAM KY
Manager
0918 205 682
* 3A3 Dang Tran Con, Dist.1, HCMC
Tel: (84-8) 8 251 904
* SC 3.1 My Phuc, Phu My Hung, Dist.7, HCMC
Tel: (84-8) 4 121 758
E-mail: kypham@thanhnoiquan.vn
Web: www.thanhnoiquan.vn
www.bunbohue3a3.com
Hương Vị Xứ Huế
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết