Submit_button_viet

Jaspas Restaurant

07 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 31781)
Jaspas Restaurant
53Vote
42Vote
30Vote
20Vote
10Vote
4.65
jaspas-restaurant-ajaspas-restaurant-b

JASPAS RESTAURANT
33 ĐỒNG KHỞI
JASPAS WINE & GRILL
74/7 HAI BÀ TRƯNG
Glenn Murphy
Mobile: 0122 268 641
Website: www.alfrescosgroup.com
E-mail: pepperonis-hcm@alfrescosgroup.com
27 Dong Du, D1
Tel: 08.3823 8424
21 Mac Dinh Chi, D1
Tel: 08.2823 8427
D1-23 My Toan 1 - Phu My Hung, D7
Tel: 08.5410 1093
400 Nguyen Trai, D5
Tel: 08.3838 3840
111 Bui Vien, D1
TEl: 08.3920 4989
16 Nguyen Thi Nghia, D1
Tel: 08.3925 7109
19 Huynh Thuc Khang, D1
Tel: 08.3824 2027
Jaspas Restaurant: 33 Dong Khoi, D1
Tel: 08.3822 9926
Jaspas Wine & Grill: 74/7 Hai Ba Trung, D1
Tel: 08.3827 0931
For Hanoi's address, please go to
www.alfrescosgroup.com
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết