Submit_button_viet

U.S. Tours Inc

15 Tháng Sáu 201012:00 SA(Xem: 27991)
U.S. Tours Inc
55Vote
40Vote
30Vote
20Vote
11Vote
4.36
U.S. Tours IncU.S. Tours Inc

U.S.TOURS INC
@ARC_IATA_ASTA
WEBSITE: WWW.USTOURSINC.COM
MIA MY HONG
TRAVEL CONSULTANT
ADD: 835 INTERNATIONAL BLVD OAKLAND CA 94606
TEL: 510-268-8639
FAX: 510-268-8640
EMAIL: OAKLAND2@USTOURSINC.COM
PACKAGES TOURS:
- BANGKOK-SIEMREP TOURS 6 DAYS 4 NIGHTS / ANGKOP TOURS
- CHINA TOURS: 8-12 DAYS
- BEIJING-SHANGHAI-SHUZHOU-HANGHOU-WUXI-SAIGON
- VIETNAM: DISCOVERY 9 DAYS 8 NIGHTS
HANOI-HALONG-HUE-DANANG-NHATRANG-DALAT-SAIGON
HAWAII-MEXICO-LAS VEGAS ** ALL INCLUDE PACKAGES
U.S. TOURS INC
TEL: 510-268-8639
FAX: 510-268-8640
CST#2074508-40 ARC-IATA-ASTA
SAIGON-OFFICE
305/8 LE VAN SY P.1 Q. TAN BINH TP.HCM
TEL: 011-84-8-991-1928
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết