Submit_button_viet

All Business Services - Tax & Immigration

15 Tháng Sáu 201012:00 SA(Xem: 25089)
All Business Services - Tax & Immigration
57Vote
42Vote
30Vote
20Vote
10Vote
4.89
All Business Services - Tax & ImmigrationAll Business Services - Tax & Immigration

ABS ALL BUSINESS SERVICES
Grand Century Mall
Hằng Trương
Immigration, Tax Prepaper
Tel: 408.999.0629
Fax: 408.287.7673
Email: absincometax!yahoo.com
Add: 1111 Story Rd Ste 1103 - San Jose, CA 95122
Thời gian là tiền bạc! Quí Vị Muốn Tiết Kiệm Thời Gian
ABS sẽ giúp quí Vị:
Cố vấn thành lập công ty, cơ sở thương mại, và xin I.D. Tax
Nhận lập và giữ sổ sách kế toán cho các cơ sở thuong mại
Khai thuế, sale tax, payroll tax, và quater report, vv...
Làm check lương cho nhân viên, và giao tận nơi
Khai thuế cá nhân hùn-hạp công ty
Tư vấn cách tiết kiệm thuế tối đa ột cách hợp pháp
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết