Submit_button_viet

Step-Up Tutoring Center

13 Tháng Năm 201012:00 SA(Xem: 33703)
Step-Up Tutoring Center
54Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
54
Step-Up Tutoring Center

HỌC HÈ 2010
Lớp học sẽ bắt đầu Ngày 5 Tháng 7 và kết thúc ngày 28 tháng 8 năm 2010
HỌC PHÍ
Trước ngày 15 tháng 6 năm 2010
* Ghi danh cho một học sinh: $280 / học sinh
* Ghi danh cho hai học sinh: $270 / học sinh
* Ghi danh cho ba học sinh trở lên: $260 / học sinh
Sau ngày 15 tháng 6 năm 2010
* Ghi danh cho một học sinh: $320 / học sinh
* Ghi danh cho hai học sinh: $290 / học sinh
* Ghi danh cho ba học sinh trờ lên: $280 / học sinh
Vì chỗ có giới hạn, xin ghi danh ngay bây giờ để chọn được giờ giấc thích hợp. Xin gọi số: (714) 858-3359 hoặc (714) 489-7672
TRUNG TÂM DẠY KÈM
STEP-UP TUTORING CENTER
Lịch Trình Học Hè
* Session 1: 9:00 - 12:00pm (Thứ Hai - Thứ Năm)
* Session 2: 1:00 - 4:00pm (Thứ Hai - Thứ Năm)
* Session 3: 4:30 - 7:00pm (Thứ Hai - Thứ Sáu)
* Session 4: 10:00 - 1:00pm (Thứ Sáu - Chủ Nhật)
* Session 5: 1:00 - 4:00pm (Thứ Sáu - Chủ Nhật)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết