Submit_button_viet

Phượng Oanh

13 Tháng Năm 201012:00 SA(Xem: 45972)
Phượng Oanh
54Vote
42Vote
30Vote
20Vote
11Vote
4.17
Phuong Oanh

Phuong Oanh
Phượng Oanh
Gửi Quá, Tiền, Fax Về Việt Nam
Bán Sỉ & Lẻ Thẻ Điện Thọai
Bán Đủ Lọai Thuốc Dược Thảo
Add: 9550 Bolsa Ave., #112 Westminster, CA 92683
Tel: (714) 418-1971
Cell: (714) 719-3983
Fax: (714) 418-0476

CÁCH GỌI:
1. Bấm Số:
Hay: 1-800-535-4054
(nếu số phone của qúi vị block caller ID)
(Sẽ được báo cho biết có bao nhiêu tiền)
2. Bấm Số: 84 + mã số vùng + số điện thọai cần gọi + #
(Sẽ được báo cho biết có bao nhiêu phút)
Lưu ý: Không cần bấm số 011
Sau khi bấm xong số muốn gọi, đừng bấm thêm nút gì khác

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết